Vad är IBS?

IBS (Irritable Bowel Syndrome) tillhör en större sjukdoms kategori som kallas för funktionella mag- och tarmsjukdomar. Orsaken till IBS är ännu inte definierad, det beror troligen på rubbningar i tarmfloran. IBS dyker oftare upp hos kvinnor än hos män men man vet egentligen inte exakt varför kvinnor drabbas oftare än män. Däremot finns det många olika teorier kring varför det är så. Oftast dyker också sjukdomen upp i varierande åldrar, första gångerna det dyker upp kan vara allt från tjugo års ålder till trettio-trettiofem års ålder. Det är med andra ord inte sannolikt att du drabbas av sjukdomen om du inte haft det alls vid fyrtio eller femtio års ålder. Nedan har vi samlat våra bästa IBS tips för att göra vardagen lättare för dig!

Men trots att det är en sådan förekommande sjukdom som många drabbas av någon gång i sitt liv så vet man egentligen inte mycket om den. Det finns idag ingen effektiv medicin mot Irritable Bowel Syndrome specifikt utan det finns endast medicin som kan lätta på besvären eller hjälpa till att bota det i längden vid kontinuerlig användning. Det finns däremot många olika IBS tips och tricks för att göra din vardag lite lättare, många gånger handlar det om att t.ex. undvika vissa sorter utav mat. Läs mer om IBS kost och vad som är viktigt att tänka på.

Irritable Bowel Syndrome har också andra namn som folk antagligen är mera bekanta vid. Ballongmage och stressmage är de två vanligaste namnen som vanliga människor använder. Eftersom sjukdomen ofta drabbar unga, aktiva människor så har namnet stressmage kommit ifrån teorin att folk under hög stress och press är troligare att drabbas av det än andra. Det man nämligen vet om sjukdomen är att det är lätt att få om man lider av ångest eller stress så människor som är mitt i karriären och jobbar hårt samt sena oregelbundna tider kan såklart löpa större risk att drabbas av sjukdomen.

På senare tid har man också hittat tecken på att olika typer av inflammationer i mage och tarmar kan tänkas leda till att man får IBS. Om detta stämmer så kommer man i framtiden också lättare kunna behandla för sjukdomen så att man snabbare blir av med den. Det är dock viktigt att man söker hjälp för sina besvär, ibland kan det vara skönt att faktiskt få en diagnos. Sjukdomen har dock symtom som är förekommande i andra farliga och besvärliga sjukdomar. Det är därför viktigt att inte själv ställa sin egen IBS diagnos och IBS behandling, utan uppsök alltid en specialist.

Orsaker till IBS

Varför man drabbas av IBS kan variera från person till person, för många handlar det om kosten och vad man äter. Det finns t.ex. många som använder sig utav s.k. fodmap för att underlätta och hämma de IBS symtom som kan uppkomma. Men för andra kan det handla t.ex. om stress och hur pass pressad du är, vanligt för dessa människor är att de undviker sociala situationer. En vanlig faktor som spelar in i välmåendet för de som har IBS är att sova regelbundet och äta regelbundet. Detta kan vara svårt för de som jobbar oregelbundna tider. Något annat som varierar från person till person är uppkomsten av symtomen. För många kan det komma plötsligt där andra känner att de ”bygger upp” ett illamående. Ett bra IBS tips kan därför vara att planera sin vardag så du kan förekomma de jobbiga situationerna.

IBS Tips

Det bästa IBS tips vi kan ge någon är att tänka på vad du äter. Man har länge funderat kring huruvida IBS kan komma från vad man äter och dricker. Detta då det finns folk som märkt av förbättringar när de ändrat sina kostvanor. Det finns definitivt saker man bör undvika och andra saker man bör inta mera av om man har sjukdomen men det finns idag inga konkreta tecken på att du kan få Irritable Bowel Syndrome på grund av det du äter. Men många upplever ett större obehag när man konsumerar en viss typ utav mat. Andra upplever smärta och gaser / orolig mage när man äter t.ex. lök (gäller alla typer utav lök), kål (främst vitkål), bönor och frukter.

Du bör även vara extra försiktig när du äter starka kryddor och dricker alkoholhaltiga drycker. Men det handlar till stor del som allt annat, att äta lagom. Försök variera din kost med kolhydrater, protein och fett. En frukost bestående av vitbröd och juice är att undvika då det till större del innehåller kolhydrater.

Irritable Bowel Syndrome kan inte utvecklas till allvarligare sjukdomar såsom cancer eller andra allvarligare sjukdomar. Sjukdomen kan inte heller smittas vidare till andra personer utan är fortsatt endast ett besvär för en själv. Men det är viktigt att komma ihåg att IBS delar många symtom som kan uppkomma vid många andra sjukdomar. Det kan därför vara bra att uppsöka vård om man upplever nya eller mer påtagliga symtom.

Olika namn på IBS

Det finns väldigt många olika namn på IBS, vad detta beror på är svårt att svara på. Men att många namn antyder symtom som t.ex. ballongmage eller orolig mage. Men det kan också namnges efter vart symtomen uppkommer, som t.ex. tjocktarmskatarr som beskriver en specifik del utav tarmen. Ordet eller förkortningen IBS kommer från det engelska ordet Irritable Bowel Syndrome, i Sverige finns det inget bra namn men ofta används funktionella tarmbesvär eftersom det beskriver ett spektra av symtom. Nedan finner du några av de vanligaste namnen på IBS.

  • IBS

  • Colon irritabile

  • Tjocktarmskatarr

  • Funktionella tarmbesvär

  • Irritabel tarm

  • Irritable bowel syndrome

  • Känslig tarm

  • Ballongmage

  • Stressmage

  • Orolig mage

ibs tips